• 1.jpg
  • 5.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

četvrtak, 31. mart u 20.00 velika sala
koncert kratkih kompozicija za klavir (i grafoskop)
Učestvuju Katarina Radovanović Jeremić, klavir, Nada Kolundžija, klavir igračka,Aleksandar Jeremić, grafoskop.
program: Tatjana Milošević, Ivana Stefanović, Dejan Despić, Dušan Radić, Dušan Bogdanović, Miroslav Miša Savić, Jasna Veličković, Miloš Raičković i Nataša Bogojević.

Koncert je podržao SOKOJ.

 

Pin It