• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 5.jpg

ponedeljak, 15. jun 2015. u 18.00 Atrijum SKC Novi Beograd
predavač: dr Ivana Medić naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, spoljni saradnik Centra za rusku muziku koledža Goldsmiths Univerziteta u Londonu i kao jedan od koordinatora Studijske grupe za rusku i istočnoevropsku muziku pri Britanskoj asocijaciji za slavistiku (REEM/BASEES); moderator: Bojana Pokrajac
Proučavanje video spotova kao umetničke forme, ali i  komercijalnog proizvoda, sa druge strane, predstavlja zapostavljenu granu nauke o popularnoj muzici.
Cilj ovog predavanja jeste da rekonstruiše istorijat muzičkih video spotova u Srbiji i nekadašnjoj Jugoslaviji kao i da valorizuje njihove umetničke, ali i društvene domete.

Pin It